Kontakta oss direkt: 021-475 08 30 | info@vestmannalast.se
Transportlösningar av högsta kvallitet och flexibilitet

Våra tjänster

Kollektivtrafik för gods

Vestmannalast AB är ett serviceföretag inom transportbranschen som i samarbete med Schenker erbjuder styckegodstransporter inom Västmanland. Med ett trettiotal fordon trafikeras samtliga av länets tätorter varje dag. Detta utgör grunden för områdets bästa och tätaste distributionstrafik!  

Varje dag distribueras i snitt 900 sändningar ut till våra kunder. Merparten av dessa sändningar har under natten ankommit Schenkers terminal i Västerås med fjärrbil. Godset som distribueras kommer från hela vårt avlånga land och från ett stort antal kunder. På terminalen i Västerås samlastas dessa sändningar för bästa transportekonomi och minsta miljöpåverkan. Ett annat ord för det vi gör kan vara ”kollektivtrafik för gods”!

Distributionsbilarna används samtidigt som ”inhämtningsbilar”. Det vill säga att samma bil och förare som distribuerar gods i ett område, också ser till att våra kunder här i Västmanland kan skicka iväg sitt gods. Även här lastas godset om vid terminalen i Västerås för attvidaretransporteras ut i landet.

På detta sätt skapas ett väldigt effektivt transportnät där vi i stort sett eliminerat all tomkörning!

Sedan 2011 så har vi två stycken bil och släp som dagligen transporterar frysvaror för ICA till butiker i Västmanland, Dalarna, Sörmland, Gästrikland och Hälsingland.

​​​​​​​Totalt transporterar Vestmannalast ca 350 ton gods varje dag!