Kontakta oss direkt: 021-475 08 30 | info@vestmannalast.se
Transportlösningar av högsta kvallitet och flexibilitet

Om Vestmannalast

Vestmannalast startades 070301, då företaget tog över en del av Arosfrakts distributionstrafik. Vi är 40 anställda varav 35 chaufförer och 5 tjänstemän.
Huvudkontoret är beläget i Västerås. Där har alla anställda har sin stationeringsort.

Som transportföretag med hela Västmanland som arbetsfält befinner sig dock våra medarbetare största delen av dagen utanför Västerås. Transportledning och administration sköts gemensamt med vårt systerföretag Aros Fjärrgods AB.

Affärsidé

Med kompetenta, motiverade och välmående medarbetare och en stark lokal förankring ska vi, med hög kvalitet och flexibilitet erbjuda marknaden i vårt närområde de bästa transportlösningarna.

Historik

1939 köpte Gustav Jansson sin första lastbil och började utföra transporter av olika slag i Badelunda Socken i Västerås. I början på 50-talet kom Gustav i kontakt med Bilspedition.

​​​​​​​De ville att Gustav skulle köra några lass från Västerås till Göteborg. Så blev det, och efter hand blev Gustav Jansson Åkeri en av Bilspeditions ordinarie transportörer på linjen Västerås - Göteborg.

I mitten på sextiotalet tog sönerna Ove och Åke över den växande verksamheten. 10 år senare skedde en sammanslagning med ett annat familjeåkeri och Arosfrakt bildades. Under de nästa 30 åren växte företaget till ett stort privatägt transportföretag med nära 200 anställda. Och nu stod det Schenker på bilarna - Bilspedition hade bytt namn.
​​​​​​​
Vid den generationsväxling som skedde 2007 delades verksamheten upp. Distributionen i Västmanland övertogs av Vestmannalast AB, ett företag som ägs och drivs av Kjell, Tobias, Britt-Marie, Mikael och Birgitta. Samtliga är barnbarn till Gustav Jansson!

Vestmannalast


Hällagatan 3,
721 34 VÄSTERÅS

Telefon
021-475 08 30
E-post
info@vestmannalast.se